Monthly Archives: 一月 2017

癖、疵

《陶庵夢憶.卷四》:人無癖不可與交,以其無深情也;人無疵不可與交,以其無真氣也。 … 繼續閱讀

張貼在 易 經 - 時事評論 | 發表留言

《關於『王菲幻乐一场演唱会』》

其實唱歌時由於咬字、填詞或者演繹問題,總會有啲字係出格,或者好似走咗音咁,喺啲有 … 繼續閱讀

張貼在 樂 經 - 音樂種種 | 發表留言