Monthly Archives: 五月 2017

功夫

「功夫」呢門技藝,可謂博大精深,世界上唔同嘅人有唔同嘅技擊手法。我可以話係唔識功 … 繼續閱讀

張貼在 博物志 - 雜事漫談 | 發表留言